Polityka prywatności dla strony https://golebie.net

wersja z dnia 19-02-2024
I.	Postanowienia ogólne
1.	Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem 
https://golebie.net (zwanej dalej “Stroną”).
2.	Administratorem Strony, a jednocześnie Administratorem danych osobowych osób korzystających ze Strony (zwanych dalej „Użytkownikami”), 
jest właściciel strony (zwany dalej „Administratorem”). Adres e-mail: kontakt@golebie.yum.pl
3.	Polityka Prywatności stanowi wykonanie obowiązków spoczywających na Administratorze w 
związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
znanym powszechnie i w niniejszym dokumencie jako „RODO”.

II.	Sposoby i cele przetwarzania danych osobowych
1.	Korzystanie ze Strony wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników w następujących celach:
a.	Kontakt z Administratorem  –  w tym celu Użytkownik przekazuje swój numer telefonu, 
adres e-mail, imię i nazwisko oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Podanie adresu e-mail 
lub numeru telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt z Administratorem. 
Dane osobowe są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Użytkownikiem, a podstawą 
przetwarzania jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. 
a RODO). Dane będą mogą być przetwarzane także po zakończeniu kontaktu z Administratorem. 
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji 
korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
b.	Wykorzystywanie plików Cookies na Stronie –  podstawą jest zgoda Użytkownika 
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
c.	Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony – w tym wypadku  
dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora 
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
d.	Przetwarzanie w celach archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, 
które mogą służyć wykazywaniu faktów –  jest to prawnie uzasadniony interes Administratora 
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
e.	Potwierdzenie wykonania obowiązków prawnych Administratora oraz dochodzenie roszczeń lub 
obrona przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, a także w celu 
zapobiegania lub wykrywania oszustw – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, 
jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego 
wynagrodzenia od Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
f.	Wysyłanie Newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, czyli zgody Użytkownika udzielonej 
tuż przed zapisaniem się na Newsletter, oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego 
kierowanego do Użytkowników, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora.
2.	Dane osobowe nie są przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez 
wyraźnej zgody Użytkowników.

III.	Udostępnianie danych osobowych
1.	Dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom, z których usług korzysta 
Administrator w celu prowadzenia Strony i świadczenia usług za jej pośrednictwem:
a.	Dostawcy usług hostingowych:
•   vipserv.org.
b.	Podmioty monitorujące ruch internetowy:
(i)	Google LLC. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA)

c.	Podmioty dostarczające wtyczki społecznościowe:
(i)	Google LLC. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA)
2.	Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez 
usługodawców, o których mowa w ust. 1, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika 
w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności, zostały 
opisane w politykach prywatności poszczególnych usługodawców dostępnych na ich stronach 
internetowych.

IV.	Okres przechowywania danych osobowych
1.	Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do celu, w jakim zostały zebrane, 
jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia zebrania tych danych.

V.	Prawa Użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych
1.	Zgodnie z RODO, Użytkownik ma następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych 
osobowych:
a.	Prawo do informacji, w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane;
b.	Prawo do dostępu i sprostowania danych osobowych;
c.	Prawo do usunięcia danych osobowych; Administrator może odmówić usunięcia danych, 
co do których ma podstawę do ich dalszego przetwarzania (np. realizacja obowiązku prawnego 
lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko 
Administratorowi);
d.	Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e.	Prawo do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą 
przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub wykonywanie zadań w interesie 
publicznym;
f.	Prawo do cofnięcia zgody, jeżeli dane osobowe były przetwarzane na podstawie zgody 
Użytkownika;
g.	Prawo do przeniesienia danych osobowych.
2.	Wszystkie powyższe prawa można zrealizować kontaktując się z Administratorem za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłoszone żądania będą realizowane bez zbędnej zwłoki, 
nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania. W tym terminie Administrator 
udzieli odpowiedzi lub poinformuje o ewentualnym wydłużeniu terminu i wyjaśni przyczyny. 
Jeżeli Administrator poweźmie wątpliwości co do tego, czy określone żądanie zostało zgłoszone 
przez osobę uprawnioną, może on zadać kilka dodatkowych pytań w celu weryfikacji tożsamości 
zgłaszającego.

VI.	Pliki Cookies
A.	Ogólne informacje o Cookies
1.	Strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki Cookies, 
by zapewnić Użytkownikom możliwie najlepsze doświadczenia. Podczas pierwszej wizyty Użytkownika 
na Stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień 
przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.  
2.	Cookies to dane informatyczne, a w szczególności niewielkie informacje tekstowe, zapisywane 
i przechowywane na urządzeniach (np. komputerze, tablecie, smartfonie), za pośrednictwem których 
Użytkownik korzysta ze Strony.
3.	Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników. 
W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub 
innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies pozwalają 
zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i indywidualnie dostosować 
działanie Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas 
przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

B.	Rodzaje Cookies i ich przeznaczenie
1.	Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies:
a.	Cookies własne - wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
b.	Cookies podmiotów trzecich:
(I)	Google Analytics i Google Search Console – narzędzia zapewniane przez Google LLC, 
służące do tworzenia statystyk i ich analizy w celu optymalizacji Strony. W sposób automatyczny 
gromadzą one informacje o korzystaniu przez Użytkownika ze Strony. Zgromadzone w ten sposób 
informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam 
przechowywane. Z uwagi na aktywowaną przez Administratora anonimizację adresu IP, 
adres IP Użytkownika jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach 
pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. 
Zanonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika co do 
zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę 
w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił 
do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych 
osobowych wymaganego przez RODO. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, 
potwierdzono odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających 
certyfikat Privacy Shield. Aby zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez ten rodzaj Cookies 
danych przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, Użytkownik może 
zainstalować wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod adresem: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach 
Google Analytics dostępne są pod adresem https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

(II)	Google Adsense – narzędzie zapewniane przez Google LLC, 
służące do wyświetlania personalizowanych reklam dostawców zewnętrznych, w tym Google, 
na podstawie poprzednich odwiedzin Użytkownika na Stronie lub na innych stronach internetowych. 
Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną 
znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia 
odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez RODO. W ramach umowy pomiędzy 
USA a Komisją Europejską, potwierdzono odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku 
przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Użytkownik może zrezygnować ze 
spersonalizowanych reklam w ustawieniach reklam (https://adssettings.google.com/). 
Użytkownik może sprawdzić i ustawić swoje preferencje w zakresie spersonalizowanych reklam 
podmiotów zewnętrznych pod adresem https://youradchoices.com/.

(III)	Facebook Pixel – narzędzie marketingowe dostępne w ramach serwisu Facebook i 
zapewniane przez Facebook Inc. W ramach tego narzędzia Użytkownik może otrzymywać 
personalizowane reklamy Administratora w serwisie Facebook. Zgromadzone w ten sposób dane są 
najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. 
Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają Administratorowi 
na identyfikację Użytkownika. Administrator ma jedynie wiedzę o tym, jakie działania 
Użytkownik podjął w ramach Strony. Facebook może jednakże łączyć te informacje z innymi 
informacjami o Użytkowniku zebranymi w ramach korzystania przez Użytkownika z serwisu Facebook 
i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka 
nie są już zależne od Administratora, a informacje o nich dostępne są w polityce prywatności 
Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Użytkownik może zarządzać swoimi 
ustawieniami prywatności w tym zakresie również z poziomu konta na Facebooku. 
Z uwagi na to, że Facebook Inc. ma siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną 
znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia 
odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. 
W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni 
poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

(IV)	Mapy Google – produkt zintegrowany zapewniany przez Google LLC. Kiedy Użytkownik 
uzyskuje dostęp do Strony, na której znajduje się odpowiednia mapa, treść mapy jest pobierana 
z serwerów Google. Jeżeli Użytkownik jest zalogowany przez konto Google, Google może łączyć 
zachowania Użytkownika podczas przeglądania Strony z innymi informacjami. Korzystając z 
ustawień przeglądarki, Użytkownik może wyłączyć usługę Map Google wyłączając JavaScript w 
przeglądarce. Więcej na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Google przeczytać 
można pod adresem:  Polityka prywatności Google

C.	Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:
1.	Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące 
plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies
 do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik 
 może dokonać za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać 
 zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies, 
 bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. 
 Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w 
 ustawieniach przeglądarki.
2.	Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji dostępnych 
w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może 
wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony.

D.	Logi serwera
Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana 
jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. 
Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce 
internetowej i systemie operacyjnym Użytkownika. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami i nie są 
wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkowników. Logi serwera stanowią 
wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest 
ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

VII.	Wtyczki społecznościowe
1.	Strona zawiera wtyczki następujących portali społecznościowych: Facebook, Instagram, 
Twitter, LinkedIn. Przeglądarka Użytkownika po wejściu na Stronę nawiąże bezpośrednie 
połączenie z serwerami administratorów tych portali (usługodawców). Zawartość wtyczki jest 
przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana 
ze Stroną. Dzięki tej integracji, usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika 
wyświetliła Stronę, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy 
lub nie jest na nim zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP Użytkownika) jest przez 
przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują 
się w USA) i tam przechowywana.
2.	Jeśli Użytkownik zalogował się do jednego z portali społecznościowych, to usługodawca 
ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na Stronie do profilu Użytkownika na 
tym portalu społecznościowym.

VIII.	Linki zewnętrzne 
1.	Strona może zawierać linki do stron internetowych innych podmiotów. Dane osobowe, które 
Użytkownik przekazując za pośrednictwem takich stron, nie podlegają niniejszej Polityce 
Prywatności i Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych 
za pośrednictwem takich stron internetowych.
2.	Przy korzystaniu z linka przekierowującego do innej strony internetowej należy zapoznać 
się z polityką prywatności administratora tej strony, określającą sposób gromadzenia i 
przetwarzania danych w trakcie jej odwiedzania.

IX.	Newsletter
Aby zapisać się na newsletter, Użytkownik udostępnia Administratorowi następujące dane 
osobowe: adres e-mail, imię, …. za pośrednictwem formularza zapisu dostępnego na Stronie. 
Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się na newsletter.

X.	Formularz kontaktowy
1.	Administrator udostępnia na Stronie formularz w celu umożliwienia Użytkownikom nawiązania 
kontaktu z Administratorem.
2.	Aby wysłać wiadomość za pośrednictwem formularza, Użytkownik udostępnia Administratorowi 
następujące dane osobowe: adres e-mail, imię, …. , które wpisuje w odpowiednich polach 
formularza kontaktowego.

XI.	Bezpieczeństwo i organ ochrony danych osobowych
1.	Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. 
Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych 
wymaganych przez przepisy prawa. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i 
odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
2.	Jeśli uważasz, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz 
wnieść skargę do właściwego organu, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powrót